.

Η πρώτη μας ομάδα ποδοσφαίρου

ΠΑΝΩ: Σ.Καρούνης, Μαχαίρας, Κουλούρης, Θ.Νικολακάκος, Φιλλιπόπουλος, Δασακλής, Γραμματικάκης

ΚΑΤΩ: Α.Νικολακάκος, Τσιμπίδης, Ι.Κολλιάκος, Γ.Καρούνης, Αποστολάκος, Αλεξάκης και Γιαννακόπουλος